Όροι χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα ελέγχεται από την Εταιρεία INEDU ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε. (δ.τ. INEDU Α.Ε.) που εδρεύει στην Πάτρα (Ιεροθέου Αρχιεπισκόπου 2, Πάτρα, 26222). Στην παρούσα ιστοσελίδα, οι λέξεις "InEdu", "Innovative Education",  "εμείς", "εμάς" ή "δικός/ή μας" αναφέρονται στην εταιρεία αυτή. Όλες οι επωνυμίες, τα σήματα και τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους.