Υποδομές

Οι λύσεις της InEdu όσον αφορά τις υποδομές ποικίλουν από το σχεδιασμό και την εγκατάσταση δικτύων, μέχρι τον εξοπλισμό εργαστηρίων και σχολικών αιθουσών, με γνώμονα και εστίαση στο μαθησιακό αποτέλεσμα.