Ενδοεπιχειρισιακή κατάρτιση

Η InEdu, σε συνεργασία με την eLearningForce, προσφέρει λύσεις ενδοεπιχειρισιακής κατάρτισης βασισμένες στα Microsoft Sharepoint® & Office 365®.

Η εκπαίδευση προσωπικού σε μια σύγχρονη, ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση είναι μια πολύπλοκη, απαιτητική και συχνά δαπανηρή διαδικασία. Η γρήγορη προσαρμογή και αποδοχή είναι κλειδί για την επιτυχία, αλλά το κόστος είναι πάντα σημαντικός παράγοντας. Οι λύσεις πρέπει να είναι ρεαλιστικές και ταυτόχρονα αποτελεσματικές.

Η χρήση των Sharepoint® και Office 365® για την εκπαίδευση προσωπικού έχει βάση: Η εμπειρία μας, μας έχει δείξει ότι η αρχιτεκτονική του Sharepoint® είναι από πλευράς κόστους, διαχείρισης, υποστήριξης και λειτουργικότητας, η μόνη λογική λύση για την ταυτόχρονη αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων αναγκών εκπαίδευσης προσωπικού, εκμεταλλευόμενη τα σημαντικά πλεονεκτήματα μιας Cloud λύσης.